h

Enquête de Maashorst

Geef uw mening over  de Maashorst.  

Op dit moment zijn er nieuwe plannen in de maak over behoud en beheer van natuurgebied de Maashorst. Graag horen wij uw mening!

De Maashorst was in heel vroegere tijden een natuurlijk open bos met grote zoogdieren. Dat bos
is geleidelijk ontgonnen en was daarna lange tijd een uitgestrekt heidegebied.

In de jaren 30 van de vorige eeuw zijn er voor de productie van mijnhout naaldbossen op een groot deel van de heide geplant. 

De gemeenten en het Staatsbosbeheer zijn samen eigenaar en beheerder van de Maashorst. In 2009
hebben zij een natuurplan gemaakt met als doel om van de Maashorst weer een echt natuurgebied te maken, waar de natuur zelf het werk doet. Dat betekent het sluiten van de voedsel- en waterkringlopen en meer grote zoogdieren in het bos, zoals wisenten, exmoor pony’s en oerossen. Ook zal er gestopt worden met de jacht, omdat jacht de dieren schuw maakt.
 

In de bossen zal het dode hout achterblijven als bron van nieuw leven en in de kern zal landbouwgrond omgezet worden in natuur, zodat er met ontwatering en beregening gestopt kan worden. Grote zoogdieren zorgen door hun eetpatroon voor een gevarieerd open boslandschap en spannende natuur. Met deze zoogdieren is in Nederland al de nodige ervaring opgedaan. Combinatie met recreatie blijkt goed mogelijk als er gezorgd wordt voor voldoende rustgebied. 

Foto: SP

Met dit vooruitzicht kan de Maashorst een Nationaal Park worden, waardoor het gebied en
omliggende woonkernen meer bezoek zullen trekken. Dat is goed is voor de vrijetijdseconomie van onze regio.
  

Op dit moment is er inspraak mogelijk op een nieuw plan voor de inrichting en het beheer van de Maashorst. Het nieuwe plan ziet er heel anders uit dan het plan uit 2009. Zo wil men nog steeds doorgaan met het oogsten van hout. Het gedeelte waar de natuur spontaan haar gang mag gaan, is verkleind tot de kern. En de jacht wordt toch toegelaten in de randen van het natuurgebied.

vul hier in hoe vaak per jaar u de Maashorst bezoekt. Gebruik hiervoor cijfers
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier