Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Oss

Voor jezelf, Voor elkaar

Oss is een mooie gemeente vol mogelijkheden. Oss is van ons allemaal en voor ons allemaal. Huis, baan, voldoende inkomen, toekomst, zorg, welbevinden. Dat is wat we allemaal nodig hebben en  waar wij als SP voor  knokken, met elkaar en voor elkaar. 

Lijsttrekker: Marie Therese Janssen

Gespecialiseerd in jeugdzorg en autisme. Coördinator SP Hulpdienst.
Betrokken bij acties voor goede (Thuis)zorg. Komt op voor gezinnen in
armoede.
Woont in Oss

1. Marie Therese Janssen

Lijsttrekker

Meer informatie

2. Jan Zoll

Meer informatie

3. Simone Schoneveld-Peters

Meer informatie

4. Martijn Tonies

Meer informatie

5. Henk van Gerven

Meer informatie

6. Jan van Kreij

Meer informatie

7. Bas van der Voort

Meer informatie

8. Margrit van Buel

Meer informatie

9. Adrie Geerts

Meer informatie

10. Janneke van der Leest

Meer informatie

11. Daniëlle Broeksteeg

12. Rene van Doleweerd

13. Ans Broersen

14. Albert Arends

15. Jeanny Smeets

16. Roy Thomson

17. Luuk de Boer

18. Mevsim Kilinç

19. Ruud Rogier

20. Carla Steenman

21. Frank Mientjes

22. José Heesakkers

23. Henk School

24. Kadir Unal

25. Corrie van de Langenberg

26. Ans Rasing

27. Felix Bouw

28. Marion Loeffen

29. Wim van Dorst

30. Christa van Lieverloo

31. Clemens Jan Langens

32. Monique Weigergangs

33. Henny van Doorn

34. Diny Vissers van de Boom

35. Willy Hoppenbrouwers

36. Sjaak van Dorst

37. Anita de Baaij

38. Anneke de Bres

39. Jan van der Eijnden

40. Henk Vugts

41. Cor van der Linden

42. Marieke van Aalsburg

43. Bernard Delpeut

44. Nico van Lent

45. Marleen Claassen

46. Mari-Anne Marijnissen

47. Jules Iding

48. Jan van der Doelen

49. Mahmut Erciyas

50. Lilian Marijnissen

Oss wordt weer socialer. De tweedeling tussen arm en rijk wordt bestreden. Wij verruimen daarom de groep mensen die recht heeft op gemeentelijke voorzieningen. Bijstandsnorm voor voorzieningen van 120% naar 130%. Bijstandsgerechtigden worden met respect behandeld. Armoede bij kinderen wordt bestreden.

De eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning, de huishoudelijke verzorging, dagbesteding en begeleiding, hulpmiddelen en voorzieningen, ondersteuning mantelzorg, worden voor heel Oss afgeschaft. We richten een gemeentelijke thuiszorgorganisatie op.

Echte werkende democratie: We luisteren naar de mensen om samen met de mensen die wereld te maken die we wensen. 

We werpen een dam op tegen de grootschalige intensieve veeteelt. Landbouw mag niet ten koste gaan van natuur en milieu. Geen mestfabriek in Oss. Geen uitbreiding geitenhouderij in Herpen. Meer bloemrijke bermen in Oss. Maashorst op de kaart. 

We investeren in cultuur, sport, bibliotheek en verenigingsleven. Amateurs verdienen onze steun. Gedwongen fusies van voetbalverenigingen doen we niet.

We zetten ons in voor een sterke economie vooral gericht op MKB als motor van onze economie en kleine, sociale ondernemers en buurtwinkeliers. De WSW blijft behouden, beschut werk wordt uitgebreid.

Een gemeentelijk energiebedrijf. Plaatsen van windmolens en zonnepanelen doen we zelf. Extra inkomsten hierdoor kunnen worden gebruikt voor de verduurzaming van de gemeente.

Den Bongerd moet blijven, aandacht voor goed onderwijs. Geen kind van de basisschool zonder zwemdiploma.

Goede wijkcentra in de gemeente Oss, ook in de Ruwaard (D’n Iemhof), Vlashoek (Bonte Hoef), Ussen (de Hille), Ravenstein (Vidi Reo), een gemeenschapshuis voor Neerloon, Overlangel en Keent en de Piekenhoef verdient een hart.

De gemeente zorgt voor fatsoenlijke huisvesting voor iedereen. Woningen worden energiezuiniger gemaakt zonder huurverhoging. We gaan betaalbaar bouwen: 40% sociale huurwoningen en 40% nieuwkoop voor middeninkomens.

Voor Elkaar

Foto: SP

Lees op deze website ons verkiezingsprogramma of download hem hier 

ONZE SPEERPUNTEN

  1. Oss wordt weer socialer. De tweedeling tussen arm en rijk wordt bestreden. Wij verruimen daarom de groep mensen die recht heeft op gemeentelijke voorzieningen. Bijstandsnorm voor voorzieningen van 120% naar 130%. Bijstandsgerechtigden worden met respect behandeld. Armoede bij kinderen wordt bestreden.
  2. De eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning, de huishoudelijke verzorging, dagbesteding en begeleiding, hulpmiddelen en voorzieningen, ondersteuning mantelzorg, worden voor heel Oss afgeschaft. We richten een gemeentelijke thuiszorgorganisatie op.
  3. Echte werkende democratie: We luisteren naar de mensen om samen met de mensen die wereld te maken die we wensen.
  4. We werpen een dam op tegen de grootschalige intensieve veeteelt. Landbouw mag niet ten koste gaan van natuur en milieu. Geen mestfabriek in Oss. Geen uitbreiding geitenhouderij in Herpen. Meer bloemrijke bermen in Oss. Maashorst op de kaart.
  5. We investeren in cultuur, sport, bibliotheek en verenigingsleven. Amateurs verdienen onze steun. Gedwongen fusies van voetbalverenigingen doen we niet.
  6. We zetten ons in voor een sterke economie vooral gericht op MKB als motor van onze economie en kleine, sociale ondernemers en buurtwinkeliers. De WSW blijft behouden, beschut werk wordt uitgebreid.
  7. Een gemeentelijk energiebedrijf. Plaatsen van windmolens en zonnepanelen doen we zelf. Extra inkomsten hierdoor kunnen worden gebruikt voor de verduurzaming van de gemeente.
  8. Den Bongerd moet blijven, aandacht voor goed onderwijs. Geen kind van de basisschool zonder zwemdiploma.  
  9. Goede wijkcentra in de gemeente Oss, ook in de Ruwaard (D’n Iemhof), Vlashoek (Bonte Hoef), Ussen (de Hille), Ravenstein (Vidi Reo), een gemeenschapshuis voor Neerloon, Overlangel en Keent en de Piekenhoef verdient een hart.
  10. De gemeente zorgt voor fatsoenlijke huisvesting voor iedereen. Woningen worden energiezuiniger gemaakt zonder huurverhoging. We gaan betaalbaar bouwen: 40% sociale huurwoningen en 40% nieuwkoop voor middeninkomens.

MET ELKAAR

Oss is een mooie gemeente vol mogelijkheden. Oss is van ons allemaal en voor ons allemaal. Huis, baan, voldoende inkomen, toekomst, zorg, welbevinden. Dat is wat we allemaal nodig hebben en waar wij als Ossenaren voor moeten knokken, voor de gemeente en voor elkaar.

Maar Oss is geen eiland. In een wereld waar de markt en het grote geld het steeds meer voor het zeggen hebben, staat het sociale karakter van Oss onder druk. Niet alleen mensen met een laag inkomen, maar ook steeds meer mensen met een middeninkomen kunnen moeilijk een betaalbaar huis vinden. Wie aangewezen is op zorg mag steeds meer zelf betalen en wie op zoek is naar werk belandt vaker in een mieze­rige flexbaan. Kansarme kinderen krijgen het vaak niet beter dan hun ouders.

De afgelopen jaren heeft de SP vanuit de gemeenteraad en daarbuiten de strijd aangebonden met de markt en de ongelijkheid. Wij willen investeren in betaalbare woningen voor iedereen. De armoede moet worden aangepakt. We zetten ons in voor goede thuiszorg met voldoende uren. We moeten investeren in onze jeugd, of ze nu naar school gaat of op zoek is naar werk.

Niet meer winstbejag, maar meer samen delen. Niet meer zogenaamde zelfredzaamheid, maar meer omzien naar elkaar. Niet meer het egoïstische recht van de sterkste, maar solidariteit met mensen die het minder getroffen hebben. Geen verzelfstandiging van voorzieningen die voor iedereen toegankelijk moeten zijn, maar goede gemeentelijke voorzieningen voor zorg, cultuur en sport.

Politiek begint met het luisteren naar de mensen om samen met de mensen die wereld te maken die we wensen. De komende jaren gaan we door met ons werk, schouder aan schouder met onze inwoners van Oss, jong en oud, rijk en arm, hier geboren en getogen of van ver gekomen. Oss is van ons allemaal en dat gaan we zo houden.

In dit programma belichten wij onze belangrijkste voorstellen. Zodat u weet waar wij ons sterk voor maken en waarop u de SP kunt aanspreken. Het programma is een uitgestoken hand naar alle Ossenaren die samen met ons willen strijden voor een sociaal Oss.

ER IS GENOEG VOOR IEDEREEN

Wij constateren dat mensen met een laag inkomen en een lagere opleiding het moeilijker hebben in de huidige kennismaatschappij dan hoger opgeleide mensen met een hoog inkomen. En het is niet eerlijk dat de plek waar je wieg staat van invloed is op het aantal jaren dat je in goede gezondheid leeft of het aantal jaren dat je leeft. Zo leven in Nederland mensen met een lage opleiding en een laag inkomen gemiddeld ruim 5 jaar korter dan mensen met een hoge opleiding. En zij leven zelfs 14 jaar minder lang in goed ervaren gezondheid. Die ongelijke samenleving is ongezond. De SP vindt dat de overheid moet zorgen voor eerlijke kansen voor iedereen omdat niemand anders dat doet. Ook in Oss strijden we daarom voor gelijkwaardigheid en solidariteit om de kloof te dichten tussen de kleine portemonnee en het grote vermogen, tussen laagopgeleid en hoogopgeleid, tussen kansarm en kansrijk.

We maken armoede bespreekbaar zodat er beter en efficiënter hulp geboden kan worden. We verruimen de groep mensen die recht heeft op minimavoorzieningen van de gemeente. Daarmee zijn de kleinere inkomens en werkende minima die nu tussen wal en schip vallen ook verzekerd van bijvoorbeeld een gratis aanvullende ziektekostenverzekering zonder eigen risico. En zijn hun kinderen verzekerd van gratis sporten en cultuurlessen.

Wat hebben we bereikt

De afgelopen jaren heeft de SP zich volop ingezet voor een fatsoenlijk inkomen en voor behoud van werk, zowel onder de mensen als in de gemeenteraad. We hebben de thuiszorg medewerkers van Pantein ondersteund toen hun organisatie failliet ging. Ondersteuning was er ook voor politie en ambulance medewerkers die actie voerden om de hoge werkdruk te verminderen. Unox wordt overgenomen door Zwanenberg en zoals dat gaat wordt de rekening betaald door het personeel. De SP heeft met hand- en spandiensten de staking van het Unox personeel gesteund. De mensen van Unox kunnen trots zijn op het resultaat.

In de gemeenteraad zijn voorstellen van de SP aangenomen voor een beter armoedebeleid zoals de verhoging van de norm voor bijstandsvoorzieningen van 110% naar 120% van het sociale minimum. Het jeugdloon voor gemeentelijke instellingen is afgeschaft en vervangen door regulier loon. In januari 2018 wordt op initiatief van de SP in het Verdihuis gestart met de speciale opvang van alleenstaande moeders met jonge kinderen en van dak- en thuislozen.

Wat gaan we doen

Natuurlijk zijn we er nog niet. Daarom gaan we ons inzetten voor betere voorzieningen. Er is genoeg voor iedereen.

Bijstandsgerechtigden en andere werklozen dienen zo veel mogelijk ondersteund te worden om weer aan het werk te komen. De praktijk van werken met behoud van uitkering bannen we uit. De gemeente moet zich sterk maken voor meer banen, jongeren helpen bij het vinden van een opleiding of werk en lokale ondernemers steunen. Werk dient ook te lonen. Mensen hebben recht op een fatsoenlijk salaris. We creëren als gemeente extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En ondersteunen ondernemers die hier een goede bijdrage aan leveren.

Kwetsbare jongeren verdienen een steun in de rug. We pakken schooluitval beter aan en bestrijden jeugdwerkloosheid. En we regelen extra ondersteuning voor jongeren die opgroeien in minimagezinnen.

We breiden het recht op minimavoorzieningen uit naar 130% van het sociaal minimum. Er komt ook aandacht voor jongeren die net boven de 18 zijn en thuis wonen in een gezin met een laag inkomen. We investeren in het verbeteren en uitbreiden van de schuldhulpverlening om te voorkomen dat mensen met schulden in de vernieling raken. Werkloze jongeren worden intensief begeleid naar school of naar werk. Bijstandsgerechtigden worden met respect behandeld. 

VOOR OSS

Oss heeft zich ontwikkeld tot een grote, sterke gemeente in de regio. Wij kunnen genieten van een vitaal buitengebied met mooie stadjes en dorpen. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor goede sportieve en culturele voorzieningen.

Oss heeft een rijk en gevarieerd buitengebied met 42 km aan Maasoever, open polderlandschap en natuurgebied Herperduin. Deze hebben een grote betekenis voor het toerisme en recreatie in onze gemeente en zijn daarom van groot belang voor onze inwoners. Initiatieven zoals Maasmeanders en de Maashorst blijven wij ondersteunen.

We zetten ons in voor een sterke economie op kleine en grote schaal, met ­kansen voor kleine en sociale ondernemers en buurtwinkeliers. We beschouwen het midden- en kleinbedrijf als de motor van de economie.

EN HET KAN

Wat hebben we bereikt

De SP zet zich al jaren in voor Oss. Wie kent niet de Tribuneloop, de hardloopwedstrijd door het centrum van Oss die de SP samen met de atletiekverenigingen uit de wijde omgeving organiseert. Wie kent niet de speeltuin Elckerlyc of het Vierde Beeld en politiek café Zout, culturele activiteiten toegankelijk voor alle Ossenaren.

Samen met de mensen in Oss voeren we actie voor een veilige oversteek over Singel 40-45 van en naar het centrum, voor het in de vaart houden van de Maasveren, voor een goed berijdbaar fietspad langs de Kennedybaan tussen Lith en Oss, voor tegengaan van geluidsoverlast door buitenconcerten bij de Geffense plas en voor goede voorzieningen in Neerloon, Overlangel en Keent.

In de gemeenteraad zijn voorstellen van de SP aangenomen voor een gratis fietsenstalling bij het NS station en voor watertappunten door heel Oss. Ook zijn SP voorstellen aangenomen voor het stimuleren van de vrijetijdseconomie en de maakindustrie in Oss. Behoud van historisch erfgoed vindt de SP van belang. De gemeenteraad steunde onze voorstellen voor het behoud van de Poort van Sint Anna op het voormalige ziekenhuisterrein.

Wat gaan we doen

Wij streven naar een compact centrum zonder leegstand. Samen met bewoners en ondernemers moet het nieuwe stadscentrum verder worden ontwikkeld.

Bewoners bepalen de koers over eigen stad en dorp, niet alleen in verkiezingstijd. We stimuleren bewoners die zelf het beheer doen van het buurthuis of de vereniging. In veel wijken en kernen zijn of komen er buurthuizen of multifunctionele accommodaties. Deze goede voorzieningen moeten op een rendabele manier geëxploiteerd kunnen worden en verdienen daarin de steun van de gemeente. Zo zorgen wij ervoor dat wijk- en dorpshuizen betaalbaar zijn en blijven voor verenigingen.

Een goed cultureel klimaat begint bij het opleiden van nieuw talent. Daarvoor breiden we het kunst- en muziekonderwijs voor jongeren bij de Muzelinck uit. Zo bieden we jongeren een betaalbare kans op meer individuele vorming.

We zorgen voor fijne buurten met ruimte voor iedereen en waar bewoners zo trots op zijn dat ze zich er voor in willen zetten. Wijken en dorpen met mooie, goed onderhouden groene voorzieningen. Een goede toegankelijkheid is belangrijk voor iedereen. Voor jong en voor oud, lopend, op de fiets of in een rolstoel, iedereen is welkom in onze wijken en dorpen.

VOOR ELKAAR

We geven om oudere en zieke Ossenaren en zoeken daarbij naar de menselijke maat, niet het verdienmodel. Daarom slopen we de marktwerking uit de thuiszorg. We nemen als gemeente de regie in eigen hand met één Gemeentelijke Thuiszorgorganisatie voor Hulp bij het huishouden, zodat geld voor thuiszorg ook echt naar thuiszorg gaat. De gemeente gaat zich met de Gemeentelijke Thuiszorgorganisatie ontfermen over hulp bij het huishouden. De eigen bijdragen worden afgeschaft. Daarmee verzekeren we cliënten van voldoende zorg en thuiszorgmedewerkers van een betrouwbare werkgever. Daarmee komt een einde aan de roof van thuiszorguren en de afbraak van thuiszorgbanen.

De zorg bundelt zijn krachten in sociale wijkteams, waarin onder andere de huisarts, de wijkverpleegkundige, thuiszorg, de GGZ en het maatschappelijk werk zitten. Deze teams hebben als taak de zorg in de wijk goed en op maat te regelen, zodat bijvoorbeeld mensen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Deze wijkteams kunnen indiceren voor de benodigde zorg.

EN HET KAN

Wat hebben we bereikt

Kinderen die iets bijzonders hebben gedaan voor elkaar komen in aanmerking voor een lintje. Het SP initiatief voor de kinderlintjes is 11 jaar geleden geboren en wordt breed gewaardeerd. Speeltuin Elckerlyc, een ander SP initiatief viert het komende jaar zijn 25-jarig bestaan.

De SP volgt de voorzieningen voor re-integratie op de arbeidsmarkt en voor langdurige zorg voor kwetsbare mensen op de voet. De afgelopen jaren schreven wij kritische rapporten over de Rotonde en Focus. Meer recent kwam een rapport uit over de zorginstelling ’t Zicht. Door onze kritische opstelling zijn de misstanden bij deze instellingen aangepakt.

Kwetsbare jongeren hebben extra aandacht nodig in het onderwijs. Daarom hebben wij samen met ouders en (ex)leerlingen van Den Bongerd actie gevoerd tegen de voorgenomen sluiting van deze school.

In de gemeenteraad zijn SP voorstellen aangenomen voor verbetering van de positie van mantelzorgers, ondersteuning van Q-koorts patiënten, crisisopvang van eenoudergezinnen, opvang van dak- en thuislozen en vluchtelingen. Ook was er steun voor onze voorstellen voor de verlaging van de eigen bijdrage in de Wmo, terugdringen van de wachtlijsten in de jeugdzorg, en het instellen van een blijverslening waarmee ouderen langer in hun eigen huis kunnen blijven.

In heel Nederland voert de SP actie voor een Nationaal ZorgFonds zonder zorgverzekeraars en zonder eigen risico en met een breed basispakket met daarin ook tandzorg en fysiotherapie. Daar gaan we de komende jaren natuurlijk mee door.

Wat gaan we doen

De komende jaren kunnen we nog meer doen voor elkaar.

We letten erop dat hulpmiddelen voor Ossenaren met een beperking toegankelijk blijven. We schaffen de eigen bijdragen voor de Wmo af. We garanderen het recht op zorg. We voeren een gemeentelijk basispakket in voor thuiszorg, dagbesteding en ondersteuning voor mantelzorg (respijtzorg). We bieden de Osse man­telzorgers extra ondersteuning. We zijn zuinig op onze vrijwilligers en overvragen hen niet. Wmo gelden worden geoormerkt. Geld bedoeld voor de Wmo moet worden uitgegeven aan de Wmo.

We trekken extra geld uit voor onze mantelzorgers. We brengen in kaart hoeveel mantelzorgers er zijn en wie dat zijn. Wij gaan zorgen voor ondersteuning om overbelasting te voorkomen en springen in wanneer zij toch overbelast raken. Vrijwilligers en mantelzorgers worden niet ingezet ter vervanging van zorgprofessionals.

Oss verhoogt het aantal plekken voor de opvang van kwetsbare groepen in het Verdihuis. Voor gezinnen die dak- of thuisloos dreigen te raken komt een speciale noodaanpak om uitzetting te voorkomen.

Bij nieuwbouw en renovaties zijn levensloopbestendigheid en duurzaamheid vaste uitgangspunten. Die worden vastgelegd in gemeentelijke regelgeving en samenwerkingsafspraken.

Oss houdt zich aan de internationale verdragen waarin is vastgelegd dat vluchtelingen recht hebben op bescherming en een bestaan als volwaardige burgers in hun nieuwe land. We ondersteunen erkende vluchtelingen bij het vinden van werk op niveau, zodat hun kennis en kunde ten goede komen aan de samenleving. De gemeente loopt hierin als werkgever voorop.

 

Geld dat voor jeugdzorg gereserveerd is, moet ook daadwerkelijk aan jeugdzorg besteed worden. Kinderen en jongeren in de knel moeten direct kunnen beschikken over goede professionele zorg als zij die nodig hebben. De beoordeling daarvan ligt bij hulpverleners, in samenspraak met de jongere en de ouders. We besparen kosten op bureaucratie door zoveel mogelijk met wijkteams te werken die zorg op maat over de gezinnen in de wijk kunnen verdelen. Ook als ze 18 worden hebben jeugdzorgjongeren recht op goede hulp en begeleiding. Wij voorkomen dat jongeren als ze 18 zijn in een zwart gat terecht komen.

Jongeren in de jeugdzorg en hun ouders kunnen bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon terecht. Cliëntorganisaties krijgen goede ondersteuning door de gemeente en worden op tijd betrokken bij de ontwikkelingen. Marktwerking in de jeugdzorg wijzen we af. Jeugdzorg wordt niet openbaar aanbesteed. Bij de inzet van particulieren is meer toezicht op de kwaliteit noodzakelijk.

VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST

Onze publieke voorzieningen worden door de overheid steeds meer van de hand gedaan. Zeggenschap en invloed op deze voorzieningen door inwoners en politiek zijn daardoor uitgehold. Maar Oss wordt gedragen door mensen. We pakken de zeggenschap terug over onze publieke voorzieningen: onze huizen, onze cultuur en onze energievoorziening.

We bouwen niet wat de projectontwikkelaars willen maar wat wij als Ossenaren nodig hebben. We willen in hoog tempo huizen bouwen. We willen minder wachttijd voor mensen die op een sociale huurwoning zijn aangewezen. Er worden in Oss geen sociale huurwoningen verkocht. Minstens 40% van de nieuwbouwhuizen valt in de sociale sector, nog eens 40% is voor mensen met een middeninkomen. We houden de sociale huurvoorraad op peil en van hoge kwaliteit.

We zetten in op het energiezuiniger maken van de woningen in Oss. Dat is goed voor het klimaat en voor de huurders en eigenaren. Het energiezuiniger maken van woningen gebeurt zonder huurverhoging.

EN HET KAN

Wat hebben we bereikt

Samen met de huurders voert de SP al jaren actie tegen onterechte eindafrekeningen van BrabantWonen. Huurders die verhuizen krijgen vaak torenhoge rekeningen die niet kloppen. Samen met de SP wordt dat rechtgezet en veel huurders krijgen hun geld terug. Met succes is ook opgetreden tegen onterechte rekeningen van BrabantWonen voor een huismeester, onbruikbare liften en niet gebruikte parkeerplaatsen. Het verplichte glasfonds is terug gebracht naar €0,25 per maand. In de Schadewijk is de ongemakken vergoeding voor de renovatie van de balkons voor alle bewoners naar €50,- per overlastmaand getrokken. In de gemeenteraad is een voorstel van de SP aangenomen om BrabantWonen tot de orde te roepen.

De SP is tegen de grootschalige intensieve veeteelt in Noord-Brabant. Vanwege risico’s voor de volksgezondheid en een overschot aan dierlijke mest ontstaan er steeds meer problemen. Wij verzetten ons samen met de inwoners tegen de komst van een mestfabriek in Oss en uitbreiding van een geitenhouderij in Herpen.

In de gemeenteraad zijn voorstellen van de SP aangenomen voor meer woningen voor de mensen met een middeninkomen, over het gebruik van rubberkorrels op kunstgras en om er voor te zorgen dat Oss een Fairtrade gemeente blijft.

Wat gaan we doen

Oss wil voorop lopen in de strijd tegen klimaatverandering. En dat gaan we doen zonder dat de kleinste inkomens daarvoor de hoogste rekening krijgen gepresenteerd. De rekening hoort bij de producenten te liggen die de voornaamste bron zijn van de aantasting en uitputting van onze aarde. Er komt een stimuleringsfonds voor de plaatsing van zonnepanelen door particulieren. We gaan zonnepanelen aanleggen op ongebruikte daken. Plaatsing van zonnepanelen wordt gedaan in eigen beheer door de gemeente in samenwerking met energie coöperaties en zoveel mogelijk met het lokale bedrijfsleven. Plaatsing en exploitatie van windmolens wordt gedaan door een gemeentelijk energiebedrijf. De opbrengsten komen ten goede aan alle inwoners van Oss en kunnen worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van duurzame energieopwekking.

De landbouw moet niet meer ten koste gaan van natuur en milieu. Het milieu in Nederland wordt nog steeds bovenmatig belast met mest en bestrijdingsmiddelen. De omvang van de intensieve veehouderij moet fors worden teruggebracht. Er is geen plaats voor mestverwerking in de nabijheid van woonwijken en dorpen. Er is in Oss geen plaats voor een mestverwerkingsfabriek.

Er moet een betere balans komen tussen de landbouw, de draagkracht van het milieu en gezondheid van omwonenden. Oss moet meer koersen op landbouw waarin streekproducten in combinatie met landschapsbeheer de toekomst hebben.

Cultuur

Bibliotheek

We zijn ontzettend trots op onze bibliotheek. Maar bibliothe­ken moeten ook in de grotere kernen te vinden zijn. Bij een aantrekkelijke gemeente hoort ook een voldoende aantal bibliotheken. De huisvesting van de bibliotheken moet in handen van de gemeente blijven. Er wordt geïnvesteerd in en niet bezuinigd op de bibliotheek.

Culturele Voorzieningen

Oss heeft een lange traditie van culturele voorzieningen van hoge kwaliteit. Museum Jan Cunen, Groene Engel, Lievekamp, Muzelinck en Openbare Bibliotheek zijn van grote waarde voor Oss en haar inwoners. Ze dragen bij aan de leefbaarheid van Oss, het vestigingsmilieu voor bedrijven en leveren een bijdrage aan de lokale economie.

Voor het popcollectief moet fatsoenlijke huisvesting komen.

We stimuleren kleinschalige jeugdfestivals.

Monumenten

Om te voorkomen dat nog meer cultureel erfgoed verdwijnt, komt er een plan voor nieuwe gemeentelijke monumenten. De Maycretewoningen gaan hieronder vallen.

Programmering

Culturele instellingen verdienen een goed onderkomen, maar cultuur is meer dan stenen. Na jaren bezuinigen moet het peil van de instellingen hersteld worden en gaat er extra geld naar de programmering van Lievekamp en Groene Engel. Ook Muzelinck moet meer ruimte krijgen om haar personeel weer fatsoenlijk te kunnen belonen, de tarieven voor de jeugd en verenigingen betaalbaar te houden en door meer individuele begeleiding het niveau van het muziekonderwijs op orde brengen.

Verenigingen

Amateurkunst en -cultuur verdienen blijvende steun. De talloze amateurs, die al dan niet in verenigingsverband actief zijn op het gebied van kunst en cultuur, verdienen blijvende steun van de gemeente. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de zelfontplooiing van onze inwoners en de leefbaarheid van stad en dorp.

Democratie en overheid

Inwonersinitiatieven

Goede, gedragen initiatieven vanuit de buurten, wijken en dorpen worden serieus genomen.

 

Privatiseringen

Belangrijke diensten en instellingen waar democratische controle van belang is, horen in handen te zijn van de overheid.

 

Referendum

Zeggenschap vergroot de betrokkenheid van inwoners bij hun leefomgeving. Daarom nemen wij de mogelijkheid tot een raadgevend referendum op in het gemeentelijk beleid.

 

Regionale samenwerking

De SP is voorstander van samenwerking, maar we willen niet ‘samenwerken om het samenwerken’. Er moet een concreet doel en Oss’ belang mee gemoeid zijn. Wij zijn terughoudend bij het aangaan van verder gaande (regionale) samenwerkingsvormen waarbij de gemeenteraad op afstand komt te staan. Wat lokaal kan, doen we lokaal.

 

Roemernorm

Oss gaat de Roemernorm hanteren. De gemeente Oss mag daarmee niet meer dan tien procent van de personeelskosten aan externe inhuur besteden.

 

Vluchtelingen

Oss houdt zich aan de internationale verdragen waarin is vastgelegd dat vluchtelingen recht hebben op bescherming en een bestaan als volwaardige burgers in hun nieuwe land. We ondersteunen erkende vluchtelingen bij het vinden van werk op niveau, zodat hun kennis en kunde ten goede komen aan de samenleving.

 

Wethoudersnorm

Bij de gemeente, bedrijven waar de gemeente aandelen in heeft of instellingen die gesubsidieerd worden door de gemeente hoort niemand meer te verdienen dan een wethouder (in Oss is dat ca. 110.000 euro per jaar).

Ook ambtenaren verdienen niet meer dan een wethouderssalaris. De gemeente heeft maximaal 5 procent van de werknemers in de flexibele schil. Het overige personeel heeft een vaste aanstelling.

 

Wijk- en dorpsraden

Wijk- en dorpsraden zijn laagdrempelig en kunnen dienen als ogen en oren voor ambtenaren en bestuur. Wij zorgen dat ze goed kunnen functioneren en nemen hun adviezen serieus.

 

Zeggenschap

Veel publieke voorzieningen zijn door de overheid van de hand gedaan. Zeggenschap en invloed door inwoners en politiek zijn daardoor uitgehold. Maar Oss wordt gedragen door mensen. We pakken de zeggenschap terug over onze publieke voorzieningen: onze huizen, onze cultuur en onze energievoorziening.

Economie

Aanbesteding

Bij aanbesteding eist de gemeente dat de cao wordt nageleefd, ook bij onderaannemers en zzp’ers.

Digitale toegankelijkheid

Elke Ossenaar heeft goede digitale toegankelijkheid tot de gemeente. Aan Ossenaren die (digitaal) laaggeletterd zijn of slecht kunnen omgaan met een computer wordt extra ondersteuning geboden. We willen stabiel en snel internet in heel Oss mogelijk maken.

Heesch-West

De SP heeft de mega-investeringen in het toekomstige bedrijventerrein Heesch-West helaas niet tegen kunnen houden. We stoppen er pas extra geld in wanneer er daadwerkelijk behoefte is aan industriegrond en houden Den Bosch en Bernheze aan de afspraak dat eerst 70% van Vorstengrafdonk moet zijn verkocht.

Kringloopwinkel

De Kringloopwinkel heeft een belangrijke rol bij hergebruik van goede spullen en het verminderen van afval. Wij gaan bezien hoe we deze gedachte verder kunnen uitbreiden. Ook gaan we commerciële kledinginzamelaars aanpakken.

 

Kracht van Oss

Samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven is van groot belang. Bedrijven kunnen elkaar versterken en een beter afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt zorgt voor meer en betere banen.

Regionale samenwerking

Oss draagt jaarlijks 300.000 euro bij aan het regionale samenwerkingsverband Agrifood Capital. Behalve evenementen voor bestuurders en bobo’s levert het Oss tot nu toe weinig op. We kunnen onze energie en belastinggeld beter besteden aan samenwerking met onze omliggende gemeenten.

Stadscentrum

Wij streven naar een compact centrum zonder leegstand. Samen met bewoners en ondernemers moet het nieuwe stadscentrum verder worden ontwikkeld. Daarbij moet worden voorkomen dat de lusten voor de ondernemers zijn en de lasten voor de burgers.

Zzp’ers

Kleine ondernemers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een laag inkomen wordt een goedkope zorg-, rechtsbijstands- en arbeidsongeschiktheidsverzekering aange­boden via de gemeente, met een ruime dekking en een acceptatieplicht.

Financiën en bedrijfsvoering

Afvalverwerking

Groter maakt niet beter en goedkoper. De afvalinzameling blijft daarom in handen van de gemeente. De milieustraat blijft haar gratis tarieven houden en daarmee toegankelijk voor iedereen.

Budget Wmo en sociaal beleid

Geld voor de Wmo en sociaal beleid moet worden geoormerkt. Geld voor Wmo en sociaal beleid moet naar Wmo en sociaal beleid.

Flexwerk

Flexwerkers worden tijdelijk ingezet bij werkpieken en bij ziekte van werknemers. Steeds vaker worden flexwerkers ingezet voor structureel werk. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van de baan en van het werk. De gemeente zet geen flexwerkers in voor structureel werk en investeert in de ontwikkeling van haar eigen medewerkers.

Gemeentelijke aanbesteding

Als de gemeente een taak of opdracht wettelijk niet hoeft aan te besteden, moet zij dat ook niet doen. Zo besparen we op aanbestedingskosten. De gemeente gaat alleen in zee met bedrijven en organisaties die zich gedragen als goede werkgever en personeel voldoende zekerheid en salaris bieden. Kleine ondernemers en sociale firma’s moeten meer kans maken op gemeentelijke opdrachten. Het uitvoeren van taken in eigen beheer wordt gestimuleerd.

Lastenontwikkeling gemeente

We streven naar een lastendruk tot het landelijk gemiddelde. Door een betere organisatie en bedrijfsvoering streven we naar een bovengemiddeld voorzieningenniveau in Oss waarbij er kansen zijn voor iedereen. Niet de financiële afwegingen horen leidend te zijn maar de maatschappelijke behoefte.

Jeugd en onderwijs

Leerlijnen

We zetten in op een versterking van de doorlopende leerlijnen tussen kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Integrale Kindcentra, bestaande uit basisscholen en kinderopvang, kunnen hiervoor een sterke basis leggen. We zetten in op maximaal doelgroep-bereik met Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Onderwijs en arbeidsmarkt

We zetten in op een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Een (relevant) onderwijsdiploma biedt de meest effectieve bescherming tegen werkloosheid. De aanpak van taalachterstanden en andere onderwijsachterstanden zetten we onverminderd voort.

Schoolverlaters

Samen met het onderwijs blijven we de schooluitval aanpakken: geen leerling gaat zonder startkwalificatie van school. Samen met het onderwijs en bedrijfsleven zorgen we voor voldoende stageplaatsen en alternatieve leerwerkroutes voor jongeren tot 27 jaar waarvoor het reguliere beroepsonderwijs geen optie is.

Passend onderwijs

Kinderen die wat meer aandacht en begeleiding nodig hebben krijgen deze op een kleinschalige school als Den Bongerd. Daarom moet Den Bongerd blijven.

Sport- en cultuurfonds

We zetten middelen in ten behoeve van een Jeugdsportfonds en een Jeugdcultuurfonds, zodat sporten en cultuureducatie toegankelijker wordt voor kinderen uit minimagezinnen.

Natuur en Milieu

Aardgas

Oss streeft ernaar om in 2040 alle gebouwen en huizen volledig aardgasvrij te maken.

Bakenbomen

De bakenbomen langs de Maas zijn beeldbepalend en uniek in de wereld. Vanwege hun landschappelijke en cultuurhistorische waarde moeten ze behouden blijven. Rivierverruiming moet zodanig worden uitgevoerd dat de bakenbomen kunnen blijven staan.

Buitengebied

Het grote buitengebied van Oss heeft grote betekenis voor het toerisme en recreatie in onze gemeente en is daarom van groot belang voor onze inwoners. Initiatieven zoals Maasmeanders en de Maashorst blijven wij ondersteunen.

Duurzaamheidsfonds

Het duurzaamheidsfonds wordt gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen en windmolens, subsidies voor energiebesparing, het aardgasvrij maken van de gemeente en het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie.

Duurzame gemeente

De gemeentelijke organisatie streeft ernaar om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Dit doen we o.a. door het wagenpark verder te verduurzamen, comfortabele fietspaden aan te leggen en te zorgen voor gratis fietsenstallingen.

Energie

Er komt een stimuleringsfonds voor duurzame energie. We gaan zonnepanelen aanleggen op ongebruikte daken, geluidswallen en andere geschikte plekken. Windmolens worden in eigen beheer genomen door een gemeentelijk energiebedrijf, zodat de winst in Oss blijft en terugvloeit naar het duurzaamheidsfonds.

Fairtrade

Oss is een Fairtrade gemeente. De verwezenlijking van de Global Goals[1] en de Fairtrade gedachte moeten actief ondersteund blijven worden.

Geluid

Mensen hebben recht op een ongestoorde nachtrust. Wij zijn tegen nachtritten op het goederenspoor naar Elzenburg en zullen aandacht vragen voor de aanpak van de geluidsoverlast langs de A50 (Ravenstein!) en de A59.

Gemeentelijke energieleverancier

De gemeente stapt zo snel mogelijk over op groene stroom.

Goed ontworpen woningen en buurten zijn duurzamer

De SP vindt ruimtelijke kwaliteit belangrijk en is van mening dat de gemeente daar eisen aan mag en moet stellen. Ook aan het aanzicht van woningen, al dienen de wensen van de bewoners daarbij wel centraal te staan. De mooie centra van Ravenstein en Megen waren allang verdwenen als iedereen zijn gang maar was gegaan. Goed ontworpen woningen, buurten en wijken gaan veel langer mee en zijn daarom duurzamer.

Landbouw

Het milieu in Nederland wordt nog steeds bovenmatig belast met mest en bestrijdingsmiddelen. Er moet een betere balans komen tussen de landbouw, de draagkracht van het milieu en gezondheid van omwonenden. Oss moet meer koersen op landbouw waarin streekproducten in combinatie met landschapsbeheer de toekomst hebben.

Maashorst

Met Herperduin als onderdeel van de Maashorst heeft Oss een belangrijke natuurparel in handen. De Maashorst ontwikkelt zich mede door de bosomvorming tot een natuurgebied van nationale betekenis. We streven naar de realisatie van de Maashorst als Nationaal Park.

Daarbij gaat het niet alleen om natuurontwikkeling, maar ook om de ontwikkeling van recreatie en projecten op het gebied van gezondheid en voeding aan de rand van de Maashorst.

Mestverwerking

De landbouw moet niet meer ten koste gaan van natuur en milieu. Het milieu in Nederland wordt bovenmatig belast met mest. De omvang van de intensieve veehouderij moet fors worden teruggebracht. Er is geen plaats voor grootschalige mestverwerking in de nabijheid van woonwijken en dorpen. Er is daarmee in Oss geen plaats voor een mestverwerkingsfabriek.

 

Openbare ruimte

Een gevarieerde goed onderhouden openbare ruimte maakt het wonen prettig, voorkomt verloedering en gaat langer mee. De kaalslag in de groenvoorziening die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden moet worden hersteld. Dat is ook in het belang van de natuur in stad en dorp.

Parken en groengebieden

Oss heeft groen nodig, binnen én buiten de stad. Daar kunnen Ossenaren ontspannen en kan natuur tot bloei komen. We zijn zuinig op onze stadsparken en natuurgebie­den zoals de Geffense Plas. We zijn terughoudend met festivals in het groen, dat kan beter op braakliggende stukken grond of op industrieterreinen.


[1] Zie de Verenigde Naties: https://www.globalgoals.org/

Sport

Aangepast sporten

Sporten voor mensen met een beperking is soms lastig. De SP vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten, het liefst zoveel mogelijk bij een bestaande club. We integreren aangepaste sporten zoveel mogelijk bij reguliere sport (clubs). Daarnaast vragen we extra aandacht voor acceptatie van andersvalide sporters.

SEC

Het Sport Expertise Centrum blijft behouden voor Oss.

Sportvelden

De overcapaciteit aan voetbalvelden binnen de gemeente is een feit. Samen met de voetbalverenigingen gaan wij een visie op voetbal in Oss ontwikkelen voor de middellange termijn. Gedwongen fusies tussen voetbalverenigingen sluiten we daarbij nadrukkelijk uit.

Zwemdiploma

Oss is een waterrijke gemeente. Steeds meer kinderen kunnen minder goed zwemmen. Er moet in samenwerking tussen gemeente, scholen en het zwembad een goede zwemopleiding komen die voor iedereen toegankelijk is. In Oss mag geen leerling zonder een zwemdiploma van de basisschool.

Veiligheid

BOA’s (Buitengewone Opsporings Ambtenaren)

Hoewel cameratoezicht zinnig kan zijn moeten we vooral investeren in onze Buitengewone Opsporingsambternaren (BOA’s) en het jongerenwerk.

Brandweer

De kwaliteit van de brandweer moet goed zijn. De bezuinigingen hebben de brandweerzorg ernstig onder druk gezet. De brandweerorganisatie moet weer op orde worden gebracht.

Politie

Wij blijven ons inzetten voor een veilige samenleving. Wij blijven ons richten op ondermijnende criminaliteit en drugsdumpingen.

Verkeer en vervoer

Fietspaden

De gemeente zorgt voor een netwerk van goed onderhouden fietspaden en fiets­straten. Het fietspad tussen Oss en Lith langs de Kennedybaan moet zo snel mogelijk worden verbreed en verbeterd. Ook moeten er betere fietspaden richting centrum, station en sportvelden komen.

Maasveren

De Maasveren zijn belangrijk voor scholieren, woon-werk verkeer en sociale contacten. De Maaskant mag geen uithoek worden. Daarom strijden wij voor behoud van de Maasveren en dringen er bij de gemeente en de provincie op aan om hun verantwoordelijkheid te nemen op het moment dat de dienstverlening dreigt te verslechteren.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer moet overeind blijven. Een grote gemeente vraagt ook om goede bereikbaarheid. Dat betekent openbaar vervoer dat de hele stadsregio rond Oss bedient. Tegelijk zien we buslijnen verdwijnen en lijkt ook het deur-tot-deur vervoer door afnemende provinciale subsidie af te kalven. Initiatieven richting provincie die deze afkalving keren worden door de SP krachtig ondersteund.

Station in Berghem

Berghem heeft 10.000 inwoners. Tijd dat er een station komt.

Stoplichten en paaltjes

Veel stoplichten zijn niet of slecht afgesteld op fietsers. We passen zoveel mogelijk stoplichten aan voor een soepele en veilige doorstroming van fietsers. Er komen regensensoren, zodat fietsers bij slecht weer eerder groen krijgen. Onnodige paaltjes halen we weg.

Werk en inkomen

Armoedebeleid

De tweedeling tussen arm en rijk is toegenomen, ook in Oss. Het aantal bijstandsgerechtigden en het aantal mensen dat moet rondkomen van een klein inkomen groeit, ook in Oss. Het budget van bijstandsgerechtigden na aftrek van alle lasten is nog nooit zo laag geweest. Hun deelname en die van hun kinderen aan de samenleving in al haar facetten - sport, cultuur, onderwijs en ontspanning - komt daarmee in gevaar. Er zijn ook steeds meer mensen met een laag inkomen uit werk. Ook voor hen en hun kinderen komt deelname aan de samenleving in de knel. Om meer mensen de kans te geven mee te doen in onze samenleving moet de inkomensgrens voor het minimabeleid worden verhoogd tot 130% van het sociaal minimum. Het kindpakket wordt verplicht voor alle kinderen met een besteedbaar inkomen in het gezin onder 130% van het sociale minimum.

 

Beschut werk

De regelingen van de voormalige WSW blijven behouden. Beschut werk wordt uitgebreid.

 

Jeugdloonvrije gemeente

Oss heeft het jeugdloon afgeschaft. De SP wil dat dit zo blijft.

 

Kredietbank

De gemeente neemt het initiatief om te komen tot een gemeentelijke kredietbank zonder winstoogmerk zodat sociale leningen tegen een billijke rente kunnen worden verstrekt.

 

Kwijtschelding

We verkorten de kwijtscheldingstermijn voor leenbijstand weer tot 3 jaar, zodat minima niet jarenlang te kampen hebben met schulden.

 

Participatie

Mensen met een beperking moeten zo veel mogelijk aan de slag bij gewone bedrijven. Werk zorgt voor een inkomen, eigenwaarde en participatie. Voor een deel van de mensen met een beperking is werken in een regulier bedrijf echter te hoog gegrepen. Ondanks de enorme bezuinigingen van het kabinet op de sociale werkvoorziening, moeten juist de mensen met de grootste beperkingen verzekerd zijn en blijven van een baan in een beschermde werkomgeving. De gemeente geeft het goede voorbeeld en zorgt dat ten minste 5% van het personeel bestaat uit mensen met een beperking.

Re-integratie

Bijstandsgerechtigden mogen niet met behoud van uitkering maar met een eerlijk loon werken bij een regulier bedrijf. Dergelijke proefplaatsingen mogen geen bestaand werk verdringen. Er moet echt iets te leren zijn binnen die periode en er moet een reëel perspectief zijn op een aanstelling. De gemeente mag immers nooit het minimumloon ondergraven en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt stimuleren.

 

Schuldhulpverlening

Gezien de forse toename van het aantal schuldenaars dient de capaciteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening te worden uitgebreid. Schuldhulpverlening moet laagdrempelig en zonder lange wachttijden worden aangeboden. De gemeente dient een actief beleid van schuldpreventie te voeren. De gemeente onderzoekt of en hoe de schuldhulpverlening ook ingezet kan worden ten behoeve van kleine ondernemers en zelfstandigen zonder personeel.

Social return (Het aan het werk helpen van mensen met beperkingen)

Bedrijven of instellingen die een overeenkomst met de gemeente hebben moeten gestimuleerd worden om mensen met beperkingen aan het werk te helpen. 5% van de aanneemsom dient daaraan te worden besteed.

Werken met behoud van uitkering

Uitkeringsgerechtigden worden niet verplicht tot het leveren van een tegenprestatie, zoals sneeuwruimen of werken in het groenonderhoud. Activiteiten die niet bijdragen aan het bemachtigen van een baan mogen niet opgelegd worden aan bijstandsgerechtigden. Ook schuilt er een levensgroot verdringingsgevaar in de tegenprestatie. Wij geloven in zinvolle dagbesteding voor bijstandsgerechtigden zonder arbeidsmarktperspectief op vrijwillige basis. Positieve prikkels leveren uiteindelijk altijd meer op.

Werkgelegenheid

Samen met de bedrijven, het onderwijs en andere overheden spreken we maatregelen af gericht op groei van het aantal banen en de vestiging van nieuwe bedrijven in Oss en omgeving. Ook stimuleren we woningbouw en renovatie- en verduurzamingsprojecten.

Zzp’ers

Bij alle projecten waar de gemeente in investeert maken we met aannemers harde afspraken dat zij (en eventuele onderaannemers) zich aan de geldende Nederlandse cao houden en dat zzp’ers minimaal worden betaald op cao-niveau. Wij geven niet langer ruimte aan oneerlijke concurrentie en uitbuiting van onderbetaalde werkkrachten, ook niet als ze uit armere Europese regio's komen.

Wonen

Bouwen

Er komen afspraken met BrabantWonen en Mooiland over de bouw van extra woningen. Vooral sociale huurwoningen en woningen voor de midden inkomens en jongeren zijn hard nodig.

BrabantWonen

BrabantWonen staat nog steeds voor honderdduizenden euro’s bij een aantal huurders in het krijt. Dat komt vooral doordat BrabantWonen de wettelijke bepalingen die gelden bij een verhuizing niet naleeft. Terwijl de wet in 2003 gewijzigd is worden bewoners gedwongen om woningverbeteringen die niet ten koste gaan van de verhuurbaarheid, ongedaan te maken. Dat loopt voor de individuele huurder in de honderden tot duizenden euro’s. BrabantWonen moet de gemaakte prestatieafspraken met de gemeente nakomen.

Fatsoenlijke huisvesting

De gemeente accepteert geen schimmelwoningen en werkt aan fatsoenlijke huisvesting voor iedereen.

Levensloopbestendig bouwen

Bij nieuwbouw en renovaties zijn levensloopbestendigheid en duurzaamheid vaste uitgangspunten. Die worden vastgelegd in gemeentelijke regelgeving en samenwerkingsafspraken.

Zorg

Beschermd wonen

De SP is voorstander van kleinschalige projecten voor beschermd/begeleid wonen. De gemeente ziet erop toe dat de invloed van cliënten en hun ouders op de begeleiding goed is geregeld.

Budget jeugdzorg

Geld dat voor jeugdzorg gereserveerd is, moet ook daadwerkelijk aan jeugdzorg besteed worden. Marktwerking in de jeugdzorg wijzen we af. Jeugdzorg wordt niet openbaar aanbesteed. Bij de inzet van particulieren is meer toezicht op de kwaliteit noodzakelijk.

 

Eigen bijdrage Wmo

De eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen worden afgeschaft.

Gemeentelijke zorgverzekering

Er komt een gemeentelijke collectieve zorgverzekering met een volwaardig zorgpakket zonder eigen risico voor inkomens tot 130% van het sociaal minimum.

Gezonde schoolkantine

Op alle scholen wordt de gezonde schoolkantine ingevoerd.

Jeugdtandzorg

Een goed gebit is goud waard. De gemeente maakt daarom een aanvalsplan zodat elk kind periodiek op controle gaat bij de tandarts of mondhygiënist.

Mantelzorg

We trekken extra geld uit voor onze mantelzorgers. We brengen in kaart hoeveel mantelzorgers er zijn en wie dat zijn. Wij gaan zorgen voor ondersteuning om overbelasting te voorkomen en springen in wanneer zij toch overbelast raken. Vrijwilligers en mantelzorgers worden niet ingezet ter vervanging van zorgprofessionals.

Nationaal ZorgFonds

De gemeente verklaart zich een voorstander van de invoering van een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico met een volwaardig zorgpakket inclusief tandzorg, fysiotherapie en GGZ. In een gemeentelijk basispakket van AZOSS gaan we dit mogelijk maken.

Preventie in de jeugdzorg

We zetten maximaal in op preventie en vroegtijdige signalering. Consultatiebureaus, scholen en artsen vervullen daarin een belangrijke taak. Door vroeg ingrijpen en hulp te bieden bij opvoedings- en ontwikkelingsproblemen kan vaak voorkomen worden dat later grotere problemen ontstaan.

Professionele jeugdzorg

Kinderen en jongeren in de knel moeten direct kunnen beschikken over goede professionele zorg als zij of hun ouders die nodig hebben. De beoordeling daarvan ligt bij hulpverleners, in samenspraak met de jongere en de ouders. We besparen kosten op bureaucratie door zoveel mogelijk met wijkteams te werken die zorg op maat over de gezinnen in de wijk kunnen verdelen.

Thuiszorg

De zorg wordt niet openbaar aanbesteed. We nemen als gemeente de regie in eigen hand met één Gemeentelijke Thuisorganisatie voor Hulp bij het huishouden, zodat geld voor thuiszorg ook echt naar thuiszorg gaat. Daarmee houden we de regie en we kunnen eerder gemaakte afspraken wat betreft arbeidsvoorwaarden voor personeel en de te leveren zorg echt waarmaken. In Oss wordt niet gewerkt met alfahulpen (thuiszorgmedewerkers zonder cao rechten). Wij zijn voor verplichte overname van personeel bij wisseling van aanbieder, met behoud van dezelfde arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten. De relatie tussen een thuiszorgmedewerker en cliënt (‘koppeltjes’) blijft zoveel mogelijk in stand. De loonschaal voor huishoudelijke zorg is ten minste FWG 15. Indicaties voor zorg worden gesteld door ervaren beroepskrachten zoals wijkverpleegkundigen.

 

Vertrouwenspersoon jeugdzorg

Jongeren in de jeugdzorg en hun ouders kunnen bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon terecht. Cliëntorganisaties krijgen goede ondersteuning door de gemeente en worden op tijd betrokken bij de ontwikkelingen.

Welzijnsbezoek

Ouderen vanaf 70 jaar krijgen een welzijnsbezoek, zodat eventuele problemen vroegtijdig worden herkend of zelfs worden voorkomen. Extra aandacht is er ook voor gebitsproblematiek bij ouderen.

Wijkteams

De zorg bundelt zijn krachten in sociale wijkteams, waarin onder andere de huisarts, de wijkverpleegkundige, thuiszorg, de GGZ en het maatschappelijk werk zitten. Deze teams hebben als taak de zorg in de wijk goed en op maat te regelen, zodat bijvoorbeeld mensen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Deze wijkteams kunnen indiceren voor de benodigde zorg.

Zorgbuurthuis

We gaan zorgbuurthuizen ontwikkelen, een heel kleinschalige zorgvoorziening waar ouderen kunnen wonen en oud kunnen worden in hun eigen buurt of dorp als alternatief voor de verdwenen verzorgingshuizen. Het zorgbuurthuis heeft ook een inloopfunctie voor ouderen die nog thuis wonen. [1]

 

Zorgvoorzieningen

Verdere schaalvergroting in de zorg gaan we tegen. We streven naar voorzieningen zo dicht mogelijk bij de mensen.

 

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website